Arup为意年夜利威尼斯马可波罗机场扩建做可行性阐发

2022-05-10

Arup公司正在为意年夜利威尼斯马可波罗机场扩建做可行性阐发。由Arup公司米兰服务处领衔的设计步队中,Marcus Lee以及James Finestone都曾经经为希斯罗机场5号航站楼事情过 ,其时他们还都在理查德.罗杰斯事件所 。

可行性陈诉中将研究人们的挪动轨迹和交通毗连线 。马可波罗机场是意年夜利第五年夜机场 ,去年的搭客人次跨越670万。 这座机场之以是需要扩建是由于8年前投入使用的一座航站楼的运营能力已经经饱以及。作为可行性研究的一部门,机场合有者SAVE公司将观光伦敦的希斯罗机场5号航站楼 。可行性陈诉将在来岁初完成。

华体会app官网-官方手机app下载

【读音】:

Arupgōng sī zhèng zài wéi yì nián yè lì wēi ní sī mǎ kě bō luó jī chǎng kuò jiàn zuò kě háng xìng chǎn fā 。yóu Arupgōng sī mǐ lán fú wù chù lǐng xián de shè jì bù duì zhōng ,Marcus Leeyǐ jí James Finestonedōu céng jīng jīng wéi xī sī luó jī chǎng 5hào háng zhàn lóu shì qíng guò ,qí shí tā men hái dōu zài lǐ chá dé .luó jié sī shì jiàn suǒ 。

kě háng xìng chén sù zhōng jiāng yán jiū rén men de nuó dòng guǐ jì hé jiāo tōng pí lián xiàn 。mǎ kě bō luó jī chǎng shì yì nián yè lì dì wǔ nián yè jī chǎng ,qù nián de dā kè rén cì kuà yuè 670wàn 。 zhè zuò jī chǎng zhī yǐ shì xū yào kuò jiàn shì yóu yú 8nián qián tóu rù shǐ yòng de yī zuò háng zhàn lóu de yùn yíng néng lì yǐ jīng jīng bǎo yǐ jí 。zuò wéi kě háng xìng yán jiū de yī bù mén ,jī chǎng hé yǒu zhě SAVEgōng sī jiāng guān guāng lún dūn de xī sī luó jī chǎng 5hào háng zhàn lóu 。kě háng xìng chén sù jiāng zài lái suì chū wán chéng 。

Share this post

发表评论